FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

विद्यालयको सामाजिक परिक्षण सम्बन्धमा जानकारी ।

विद्यालयकाे सामाजिक परीक्षण सम्बन्धमा 
सामुदायिक विद्यालयकाे काम कार्वाही शिक्षा ऐन तथा नियमावली बमोजिम  भए नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन गर्न विद्यालयले शिक्षा नियमावलीकाे नियम १७१ क. बमोजिम देहायकाे एक सामाजिक परीक्षण समिति गठन गर्नुपर्छ। 

Pages