FAQs Complain Problems

तपाइलाई गाउँपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको काम कार्वाही कस्तो लाग्छ ?

धेरै राम्रो
60% (5882 votes)
राम्रै
22% (2205 votes)
ठिकै
12% (1159 votes)
सुधारात्मक पक्ष
6% (562 votes)
Total votes: 9808